Varulagervärdering och ekonomen
: en studie om hur egenskaper och personlighet påverkar ekonomen vid värderingsprocessen av ett varulager

 • Atdhe Qerimaj
 • Egzon Thaqi

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2013-Aug-06
  Original languageSwedish
  SupervisorEva Lövstål (Supervisor) & Timurs Umans (Examiner)

  Educational program

  • Degree of Bachelor of Science in Business and Economics

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Business Administration (50202)

  Cite this

  '