Vatten och bröd eller näringsriktiga och klimatanpassade måltider?
en deskriptiv studie av måltiderna på ett svenskt häkte

  • Linda Gustafsson
  • Gustafsson Hanna

Student thesis: Bachelor

Date of Award2021-Jun-29
Original languageSwedish
SupervisorMaria Biörklund- Helgesson (Supervisor) & Elisabet Rothenberg (Examiner)

Educational program

  • Culinary Arts and Food Sciences

Courses and Subjects

  • Miscellaneous

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Natural sciences (1)

Cite this

'