Vem är jag?
Elevers upplevelser av delaktighet och identitetsutveckling i gymnasiesärskolan utifrån tidigare skolgång.

 • Malin Stoltz

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2016-Jan-11
  Original languageSwedish
  SupervisorPersson Ann-Elise (Supervisor) & Ohlin Christer (Examiner)

  Educational program

  • Special Education Teacher Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '