Vem ska jag tro på?
En kvalitativ och jämförande textstudie om synen på Scientologikyrkan i Sverige

 • Josefin Gunnarsson
 • Anna Wallentheim

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2010-Jun-28
  Original languageSwedish
  SupervisorZenita Johansson (Supervisor) & Mats Bergenhorn (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '