Vi är uppmärksamma på vad det är barnen visar oss med hela sitt sätt att vara
: Förskollärares uppfattningar om tillitsfulla relationer

Translated title of the thesis: We pay attention to what it is the children show us with their whole way of being: Preschool teachers' perceptions of trusting relationships
  • Jonna Persson
  • Linn Ferm

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2022-Dec
Original languageSwedish
SupervisorTammy Omfors Macinnes (Supervisor), Maria Rosberg (Examiner) & Tina Kullenberg (Assessor)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'