”Vi gör det för lärarens skull”
: en studie av hur lärarens arbete med boksamtal påverkar hur elever anser sig vara motiverade att läsa vidare efteråt

  • Charlie Billvik
  • Emelie Malmberg

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Feb-19
Original languageSwedish
SupervisorHelén Persson (Supervisor) & Anna Smedberg Bondesson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'