"Vi garanterar att alla barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår."
: En undersökning om ett kommunalt beslut om tjänstegarantier för läs- och skrivkunnighet.

 • Anita Jönsson
 • Susanne Robinson

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2011-Sept-13
  Original languageSwedish
  SupervisorAnnette Byström (Supervisor), Maria Melén (Supervisor) & Peter Karlsudd (Examiner)

  Educational program

  • Special Education Teacher Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '