"Vi har få regler men de regler vi har är dom som gäller!"
: - En studie om förskollärares synsätt på barns medinflytande och agens

  • Linda Strand
  • Erika Engström

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Dec-15
Original languageSwedish
SupervisorTina Kullenberg (Supervisor) & Lena Bäckström (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'