”Vi måste först och främst lära känna barnet”
: En kvalitativ studie om förskollärares beskrivning av förebyggande arbete för barn som visar utagerande beteenden i förskolan

Translated title of the thesis: "We must first get to know the child": A qualitative study of preschool teachers' description of preventive work for children that shows disruptive behaviour in preschool
  • Jenny Malmberg

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021-Dec
Original languageSwedish
SupervisorMargaretha Källqvist (Supervisor) & Sara Lenninger (Assessor)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'