"Vi måste ha tankarna i huvudet - förändra och förbättra lite i taget"
: en kvalitativ studie om könsmönster i förskolan och pedagogers tankar kring genus

 • Rebecka Karlsson
 • Lindgård Jennie

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2010-Jun-03
  Original languageSwedish
  SupervisorIngrid Lindahl (Supervisor) & Bengt Selghed (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '