Vilken skönlitteratur använder svensklärare sig av i Svenska B och hur ser man på införandet av en litterär kanon?

 • Anna Andersson
 • Manuela Kullberg

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '