Vilken undersökningsplikt kan åläggas en skattskyldig person som yrkar avdrag för ingående mervärdesskatt?

 • Emelie Gustafsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2004-Aug-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '