Visionen är EN skola för ALLA - Utmaningar på vägen
: En kvalitativ fallstudie ur ett elevperspektiv

 • Karin Fredriksson

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2015-Aug-14
  Original languageSwedish
  SupervisorAnn-Elise Persson (Supervisor) & Daniel Östlund (Examiner)

  Educational program

  • Special Education Teacher Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '