Visionen ”En skola för alla” En kvalitativ studie av fem pedagogers uppfattning om inkluderande arbetssätt

 • Kristina Persson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '