Äldre personers upplevelser av råd och stöd vid ett förebyggande hembesök

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Period2019
VidPreventiva hembesök till seniorer (Pre-H)

Nyckelord

  • Råd och stöd
  • Preventiva hembesök