Anna-Carin Karlsson

Aktivitet: Examination och handledningHandledning av doktorander

Beskrivning

Avhandlingsämne: Personcentrerad vård - etiska utmaningar i ljuset av Covid-19.
Period20212026
Examination vid
OmfattningNationell