Anna Sjöqvist - doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, "Slöjdundervisning i grundsärskolan - En didaktisk studie om förutsättningar för Bildning" Karlstads universitet

Aktivitet: Examination och handledningBetygsnämnd

Period2022-juni-22