Fear of falling, falls and near falls in Parkinson’s disease

Aktivitet: Examination och handledningHandledning av doktorander

Period2011-nov.-012017-mars-31
Examination vid
  • Lund University, Lund
OmfattningNationell