Ge äldre personer en röst i samhället med hjälp av de förebyggande hembesöken

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Period2021
VidPreventiva hembesök till seniorer (Pre-H)

Nyckelord

  • Inkludering
  • Äldre personer
  • Preventiva hembesök