Ingela Beck

Aktivitet: Examination och handledningHandledning av doktorander

Beskrivning

Avhandlingens titel: Att fokusera på ”varandet” i en
värld av görande. Stöd till personal i ett palliativt förhållningssätt vid vård och omsorgsboende för äldre.
Period2013-mars-14
ExaminandIngela Beck
Examination vid
  • Lund University
OmfattningNationell