Jenny Green

Aktivitet: Examination och handledningHandledning av licentiat studenter

Beskrivning

Lic.proj. Juter huvudhandledare från 2013. Innan dess biträdande
Period20122014-dec.