Jenny Henriksson -Licentiatavhandling

  • Jonsson, A. (Biträdande handledare)
  • Carin Roos (Huvudhandledare)

Aktivitet: Examination och handledningHandledning av doktorander

Period20182023
Examination vid
  • University of Gothenburg