Multiplexa relationer och studenters studierelaterade nätverk

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Beskrivning

Relationer är viktiga i klassrummet, mellan studenter och läraren, men också mellan studenter. När du som lärare blickar ut över en grupp studenter i ett klassrum ser du kanske först bara individer, men efter ett tag inser du hur de är länkade till varandra på olika sätt, vilket får betydelse för hur och vad de uppfattar i undervisningen, men också för det resultat de uppnår i kursen. Studenter presterar bättre om de har stöttning, inte bara hemifrån, utan främst av andra studenter som går samma kurs eller program. Studenter formar olika typer av relationer med varandra, såsom vänskapsrelationer eller arbetsrelationer, och forskning visar hur perifera studenter med få relationer också presterar sämre. Insikten om värdet av stödjande relationer har aktualiserats under pandemin. Studenter berättar om hur de mådde sämre och saknade interaktionen med andra studenter när undervisningen till största del var nätbaserad.

Presentationen baseras på två studier, dels en kvantitativ nätverksstudie om hur studenters vänskaps- och arbetsrelationer överlappar i s.k. multiplexa relationer och hur dessa relaterar till studieresultat, dels en kvalitativ studie där studenter ger sin syn på multiplex relationer och aspekter som både möjliggör och hindrar relationsskapande. Resultatet visar att relationer har betydelse och att olika studenter har olika lätt för att bygga nätverk.

Period2021-dec.-09
Händelsetitel11:e Pedagogiska inspirationskonferensen 9 december 2021, LTH
Typ av evenemangKonferens
PlatsLund, SverigeVisa på karta
OmfattningLokal