Working title: Affective information-seeking behaviours of Swedish primary teacher students in research practices

Aktivitet: Examination och handledningHandledning av doktorander

Beskrivning

Fokus för studien är studenternas affektiva upplevelser (t.ex. känslor, sinnesstämningar och attityder) i lärandekontexten strukturerad informationssökning. Med en konstruktivistisk meta-teoretisk utgångspunkt antas dessa affektiva erfarenheter ha en avgörande betydelse för och inverkan på studenters lärande, där positiva känslor gynnar lärandet och negativa känslor hindrar det. Det är av största vikt att synliggöra dessa icke-observerbara affektiva erfarenheter, för att lärarutbildare på bästa sätt ska kunna stödja lärarstudenter i deras lärande. Forskningsbidraget har relevans för högskolepedagogisk forskning och kvalitetsutveckling och erbjuder också ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.

Qualitative studies –Assumed to best capture the complex nuances and variations of students´ expressions of affective experiences

Christel is assistant supervisor to PhD student Claes Dahlqvist (Åbo Akademi, Turku, Finland; Kristianstad University, Sweden).

Christel Persson är biträdande handledare till doktorand Claes Dahlqvist i informationsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, Sverige, och Åbo Akademi, Finland.
Period2020-jan.-012022-dec.-31
ExaminandClaes Dahlqvist

Nyckelord

  • information-seeking behaviours
  • semantic space of emotions
  • control-value theory of achievement emotions
  • teacher students
  • higher education