Zada Pajalic

  • Westergren, A. (Biträdande handledare)
  • Kirsti Skovdahl (Huvudhandledare)
  • Lena Persson (Biträdande handledare)

Aktivitet: Examination och handledningHandledning av doktorander

Beskrivning

Matdistribution till hemmaboende äldre personer ur flera perspektiv.

Ph.D. Thesis. Westergren formally co-supervisor but ”local main supervisor” (Westergren supervised her bachelor- and master thesis as well)
Period2013
Examination vid
  • Örebro University