Högskolan Kristianstads forskningsportal kontaktformulär Om du vill komma i kontakt med Högskolan Kristianstads forskningsportal kan du använda kontaktuppgifterna nedan eller kontaktformuläret.

Kontaktpersons e-postadress och telefonnummer

E-post: forskningsportal@hkr.se

Kontaktformulär