Digging deep into a GAC filter – temporal and spatial profiling of adsorbed organic micropollutants

  • Ellen Edefell (Skapad av)
  • Ola Svahn (Skapad av)
  • Per Falås (Skapad av)
  • Elina Bengtsson (Skapad av)
  • Michael Axelsson (Skapad av)
  • Regine Ullman (Skapad av)
  • Michael Cimbritz (Skapad av)

Datauppsättning

Sökresultat