Beskrivning

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.
Datum som det gjorts tillgängligt2020-jan.-13
FörlagSvensk nationell datatjänst (SND)
Geografisk täckningSkåne, Sverige

Citera det här