Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland

Datauppsättning

Beskrivning

Data består av två översiktstabeller med sammanfattande information från pedagogiska utredningar som har genomförts i Sverige och Tyskland. I Sverige genomfördes undersökningen i tre kommuner i Skåne, i Tyskland omfattades fem kommuner i delstaten Nordrhein-Westfalen. Data är avidentifierade.

Sammanfattning av variabler i data: kön, årskurs, initiativtagaren för utredningen, initial problembeskrivning, tidigare insatser, informationskällor, elevens delaktighet, vårdnadshavarens delaktighet, pedagogiska konsekvenser och åtgärder, kommentarer.
Datum som det gjorts tillgängligt2019-nov.-27
FörlagSvensk nationell datatjänst (SND)
Datum för dataproduktion2012-jan.-01 - 2017-dec.-31
Geografisk täckningSverige, Tyskland

Citera det här