Design A_ Research Collaboration

Organisationsprofil

Du kan läsa mer om forskningsmiljön Design A* Research Collaboration på www.hkr.se. 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Design A_ Research Collaboration är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller