Organisationsprofil

Organisationsprofil

I miljön Forskning relationell pedagogik (FoRP) bedrivs forskning om pedagogisk praktik och professionalism med utgångspunkt från relationella perspektiv. Forskningen handlar huvudsakligen om relationers - inte minst lärare-elev-relationens - betydelse för elevers och studenters lärande och utveckling. Centrala begrepp är relation, kommunikation och (lärar)professionalism. I brännpunkten står pedagogiska relationer som karakteriseras av kvaliteter som omsorg, utmaning och förtroende. I flera aktuella projekt undersöks lärares relationskompetens samt hur sådan kompetens kan utvecklas på lärarutbildning och i lärarfortbildning med stöd av olika slags metoder, till exempel videobaserad reflektion och avatarteknik. En rad medlemmar i miljön använder även mikroanalytiska angreppssätt för att fördjupa kunskaper om relationers betydelse i undervisning. 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Forskning Relationell Pedagogik är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller