Forskningsplattformen Hälsa i samverkan

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskning för hållbar och långsiktig kunskapsutveckling inom hälsa vård och omsorg. Läs om arbetet i forskningplattformen för Hälsa i samverkan på www.hkr.se. 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Forskningsplattformen Hälsa i samverkan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller