Forskningsplattformen Lärande i samverkan

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Läs om forskningen som syftar till att bidra till att utveckla undervisningen i skola och förskola på www.hkr.se.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Forskningsplattformen Lärande i samverkan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller