Forskningsplattformen Verksamhetsutveckling i samverkan

Organisationsprofil

Läs om forskningsplattformen Verksmhetsutveckling i samverkan på www.hkr.se. 

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller