Governance Regulation Internationalization and Performance (GRIP)

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Läs om forskningsmiljön Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP) på www.hkr.se.

 

 

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Governance Regulation Internationalization and Performance (GRIP) är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller