Governance Regulation Internationalization and Performance (GRIP)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Governance Regulation Internationalization and Performance (GRIP) är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap