Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL)

Organisationsprofil

Läs mer om forskningen inom ämnesområdet odontologi på www.hkr.se.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL) är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller