Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL) är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap