Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education (PROCARE)

Organisationsprofil

Läs om PROCARES forskning på www.hkr.se.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education (PROCARE) är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller