Research environment of Computer science

Organisationsprofil

Organisationsprofil

RECS (Research Environment of Computer Science) är en forskningsmiljö som bidrar till innovation och tillämpningar inom områden artificiell intelligens (inklusive maskininlärning, deep learning, osv), data- och nätverkssäkerhet, samt informations- och kommunikationsteknologi (såsom 5/6 G, Internet of Things). Forskningsmiljön bildades 2019 (förberedelseprocessen påbörjades 2018). Efter det att miljön etablerats, har forskningsoutput ökat inom de ovanstående områden inom HKR. Miljön har i dagsläget 12 disputerad forskare med en professor och två docenter. RECS är i en expansiv fas och är inne i processen att rekrytera fler medarbetare. Miljön har varit arrangör för den 16:e samt 18:e nationella workshopen inom datornätverk (Swedish National Computer Networking and Cloud Computing Workshop). RECS är dessutom organisatör för den årligen återkommande RECS workshop inom maskininlärning och kommunikationsteknologi. Miljön har en strategisk betydelse för regional utveckling inom det aktuella området industri 4.0 och har stark forskningsanknytning till ett av det största campusutbildningsprogrammet på HKR.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Research environment of Computer science är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller