Foto av Åsa Bringsén

Åsa Bringsén

Doktor i medicinsk vetenskap

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20042023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med många viktiga, intressanta men också komplexa forskningsområden. Min forskning fokuserar bland annat på arbete och hälsa, fysisk aktivitet, idrott och hälsa, hälsofrämjande skolutveckling samt utseende, kroppsuppfattning och hälsa.

  Det mesta av min forskning har en salutogen ansats, bedrivs verksamhetsnära i form av aktionsforskning och inkluderar utvecklingsarbete med fokus på resurser för hälsa, så kallad hälsopromotion. Kombinationen av aktionsforskning och hälsopromotion innebär att ett deltagarorienterat eller personcentrerat arbetssätt tillämpas. Forskning och hälsopromotion genomförs alltså i samarbete med aktuella målgrupper och verksamheter, för att bidra till stödjande miljöer för hälsa i olika verksamheter. Det mesta av min arbetsrelaterade forskning har bedrivits med ett medarbetarfokus i verksamheter inom Hälso- och sjukvården och vård- och omsorg. När det gäller fysisk aktivitet och idrott så har samarbetet till exempel varit med Skånes idrottsförbund, olika idrottsföreningar, kommunrepresentanter för fritidsområdet men även med skolor i form av hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt. Forskning om utseende och kroppsuppfattning är ett resultat av mitt deltagande i ett internationellt samverkansprojekt (Erasmus+) där representanter för offentliga verksamheter, lärosäten och verksamheter från idéburen sektor från olika Europeiska länder deltagit.

  Min forskning har inom alla  områdena resulterat i att kurser tagits fram och ges inom det hälsovetenskapliga området på Högskolan Kristianstad.

  Undervisning

  Som lärare är jag verksam inom det hälsovetenskapliga området generellt men i huvudsak inom det folkhälsovetenskapliga programområdet och i Masterutbildningen i hälsovetenskap .

  Sedan 2011 har jag också haft diverse olika befattningar och uppdragspositioner inom ramen för min lektorstjänst på Högskolan. Jag har bland annat varit biträdande sektionschef, avdelningschef, programområdesansvarig och ledamot i olika nämnder och styrgrupper. För tillfället så är jag verksamhetsrepresentant/ledamot i Högskolans styrelse och programområdesansvarig för Folkhälsovetenskapligt program och fristående kurser.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Åsa Bringsén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller