Inget foto av Åsa Bringsén
  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20042021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med många viktiga forskningsområden. Min forskning fokuserar på arbete och hälsa, fysisk aktivitet, idrott och hälsa samt utseende, kroppsuppfattning och hälsa.

Det mesta av min forskning har en salutogen ansats, bedrivs verksamhetsnära i form av aktionsforskning och inkluderar förändringsarbete med fokus på resurser för hälsa, så kallad hälsopromotion. Kombinationen av aktionsforskning och hälsopromotion innebär att ett deltagarorienterat eller personcentrerat arbetssätt tillämpas. Forskning och hälsopromotion genomförs alltså i samarbete med aktuella målgrupper och verksamheter. Det mesta av min arbetsrelaterade forskning har bedrivits med ett medarbetarfokus i verksamheter inom Hälso- och sjukvården och vård- och omsorg. När det gäller fysisk aktivitet och idrott så har samarbetet till exempel varit med Skånes idrottsförbund, olika idrottsföreningar, kommunrepresentanter för fritidsområdet men även med skolor i form av hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt. Forskning om utseende och kroppsuppfattning är ett resultat av mitt deltagande i ett internationellt samverkansprojekt (Erasmus+) där representanter för offentliga verksamheter, lärosäten och verksamheter från idéburen sektor från olika Europeiska länder deltagit.

Min forskning har inom alla tre områdena resulterat i att kurser tagits fram och ges inom det hälsovetenskapliga området på Högskolan Kristianstad.

Undervisning

Som lärare är jag verksam inom det hälsovetenskapliga området generellt men i huvudsak i Sjuksköterskeprogrammet och på det Folkhälsopedagogiska programmet.

Sedan 2011 har jag också haft diverse olika befattningar och uppdragspositioner inom ramen för min lektorstjänst på Högskolan. Jag har bland annat varit biträdande sektionschef, avdelningschef och ledamot i olika nämnder och styrgrupper. För tillfället så är jag programområdesansvarig för det Folkhälsopedagogiska programmet och är ledamot i fakultetsnämnden på fakulteten för Hälsovetenskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Åsa Bringsén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller