Inget foto av Öyvind Jörgensen
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är sedan 2016 anställd som universitetslektor i psykologi vid Högskolan Kristianstad. Efter min doktorsexamen i Lund 2012 undervisade jag några år i Lund. 

Mina forskningsintressen är inom social - och personlighetspsykologi. Några av de teman jag intresserar mig för är fördomar, stereotyper och diskriminering, samt skillnader i folks moraliska och ideologiska föreställningar. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Öyvind Jörgensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller