Inget foto av Özgün Imre

Özgün Imre

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20162023

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Jag har disputerat i ekonomiska informationssystem och industriell ekonomi på Linköpings universitet 2018, och jobbade på Linköpings universitet och Jönköpings universitet som universitetslektor innan jag började på Högskolan Kristianstad 2019.

  Jag forskar om:

  • -mindre organisationer – hur och varför använder de IT
  • -e-hälsa – effekt av wearables på användare, och
  • -smarta och hållbara städer.

  Medlem av Swedish School of Management and IT, och forskningsmiljön GRIP (Governance, Regulation, Internationalization and Performance).

  Undervisning

  Jag undervisar i företagsekonomi, ekonomistyrning, IT management, projekt management, företagsetik på kandidat- och masternivå.

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Özgün Imre är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller