Foto av Adam Droppe
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20042023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade 2010 med en vetenskaps- och kunskapssociologisk avhandling där områden som vetenskapsteori, organisationssociologi, kultursociologi, genus och forskningspolitik berörs. Övergripande är temat hur olika faktorer samverkar i vad som etableras som kunskaper och vetenskap där kulturella idéer och aspekter av samhällets organisation ligger som en grund och klangbotten. 

I nuvarande forskningsprojekt tar jag istället för det makroperspektiv jag tidigare använt ett mikroperspektiv. Fokus är på relationer mellan lärare och elever i klassrumssituationer. Jag utforskar vilken betydelse emotionell energi har i interaktioner - interaktionsritualer - mellan lärare och elever främst i dyadiska konstellationer. Kroppsspråk, minspel, talrytm, tonfall m.m. har i sådana sammanhang betydelse som tecken på hur läraren och eleven kopplar samman, dvs huruvida de anpassar sig till varandra, "samstäms" i sina rörelser etc. och emotionell energi och sociala band utvecklas. 

I ett första steg föreslår jag en utveckling av Randall Collins teori Interaction Ritual Chains, i vilken begreppet emotionell energi är centralt. I ett andra steg använder jag den utvecklade teorin för att analysera ett empiriskt material som utgörs av filmade interaktioner mellan lärare och elever i en åttondeklass. 

Detta projekt förs inom forskarmiljön Forskning relationell pedagogik (FoRP) Forskning relationell pedagogik (FoRP) som leds av professor Jonas Aspelin här på Högskolan Kristianstad.

Undervisning

Jag undervisar i utbildningssociologi, "skolan i samhället och samhället i skolan", vetenskapsteori, kvalitativa metoder, samhällsteori, genus och andra maktordningar i olika program från grund- till masternivå. Jag driver ett forskningsprojekt om interaktionsritualer och emotionell energi i klassrumssituationer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Adam Droppe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler