Foto av Agneta Jonsson
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20032023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar numera endast i begränsad omfattning med forskning och doktorandhandledning. Jag har tidigare arbetat med förskollärarutbildning, forskning och handledarutbildning vid Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Lärarutbildning. Intresset för förskolefrågor har funnits med genom hela yrkeslivet och forskningen koncentreras gärna till de yngre barnens barndom, lärande och utveckling inom förskolan som institution. Särskilt intresse har de senaste åren gällt undervisning i förskolan samt förskollärares och barns kommunikation i undervisning. Förutom undervisning på HKR sedan 1998 har jag 20 års erfarenhet som förskollärare i förskola-skola-fritidshem. 

Disputerade 2013 i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Avhandlingens titel: Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets didaktik. 

Licentiatexamen i pedagogik 2011 vid Göteborgs Universitet. Licentiatuppsatsens titel: Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta. 
Förskollärarexamen 1979. 

Ingår i forskningsmiljön BALU, Barndom, Lärande och Utbildning som samarbetar med Högskolan Kristianstads övriga forskningsmiljöer, särskilt inom utbildningsområdet. 

Har deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprojekt där syftet med projektet var att i samverkan mellan universitet/högskola och förskola vidareutveckla teoribildning om en lekbaserad förskoledidaktik, dvs. en undervisningsteori för förskolan. Målet med projektet var att generera och dela ny kunskap om hur en didaktik för förskolan kan utformas på ett sätt som inte utesluter, utan istället är responsiv och bygger på barns lek. Projektet leddes av professor Niklas Pramling GU som ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad, finansierat av Skolforskningsinstitutet. 

Ett projekt inriktades mot förskollärares sätt att hantera undervisning i och om naturvetenskap/hållbarhetsfrågor i förskolan. Detta gjordes i samarbete inom Högskolan Kristianstad av medlemmar från BALU och LISMALäs mer här

Under 2020 startas ytterligare ett samarbetsprojekt av medlemmar från BALU och LISMA. Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur examensarbeten inom Förskollärarutbildningen kan utgöra ett redskap i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan samt om och i så fall hur examensarbetet kan bidra till att stärka studenters kommande yrkesroll med fokus på undervisning om ett innehåll. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Agneta Jonsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller