Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
19992022

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på svårigheter att äta, nutrition, neurologi (stroke och Parkinsons sjukdom), psykometri och metrologi. Jag är tredje generationens sjuksköterska. Mormor Hanna Nilsson (född Åkesdotter) blev sjuksköterska i Kristianstad 1911, och min mor Ingegärd Westergren (född Nilsson) i Jönköping 1949 och jag i Kristianstad 1989. Jag sökte och fick tjänst, 2009, som professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad. Jag är forskningschef för Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan sedan 2018.

Min forskning under avhandlingsarbetet fokuserade på äldre, särskilt äldre personer med stroke och deras ät- och nutritionsproblem. Studierna bedrevs inom akutvård samt rehabilitering. Efter disputation (2001) har forskningen utvidgats till att omfatta äldres vård och omsorg inom sluten-, primär- och kommunal vård och omsorg, samt hos äldre som bor kvar hemma. Inriktningen mot neurologi och nutrition har bibehållits. Jag blev docent vid Lunds Universitet 2006. Under åren 2007-2012 hade jag en forskarassistenttjänst som finansierades av Vetenskapsrådet. Jag blev professor vid Högskolan Kristianstad 2009. Under hösten 2018 till hösten 2019 var jag gästprofessor (i Hedda Anderssons namn ) vid Lunds universitet, 20 %.

Förutom ovan nämnda, arbetar jag även med psykometri och metrologi, det vill säga metoder för utvärdering och utveckling av instrument/skattningsskalor baserat på klassisk och modern testteori.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Albert Westergren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller