Inget foto av Anders Jönsson
  • Källa: Scopus
  • Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20052021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Speciallärares relationskompetens 

Finansiär: Vetenskapsrådet 
I samarbete med: Jonas Aspelin och Daniel Östlund (Högskolan Kristianstad). 

"Delar eller helhet?": En studie av olika modeller för betygsättning. 
Finansiär: Vetenskapsrådet 

Uppdrag 

Vetenskaplig ledare för forskningsplattformen "Lärande i samverkan". 

Utvecklingsprojekt 

Naturvetenskap för alla  
Ett projekt om hur undervisning i naturvetenskapliga ämnen kan göras mer tillgänglig och inkluderande. 
I samarbete med Lotta Leden och Lena Hansson (Högskolan Kristianstad). 

Forskarhandledning 

Handleder forskarstuderande i naturvetenskapernas didaktik, matematik- och historiedidaktik samt pedagogiskt arbete. För närvarande Louise Rietz (LU), Sara Brommesson (HKR), Jenny Green (GU), Per Gunnemyr (MAU) och Sofia Lindberg (HKR). 

Undervisning

Handledare och examinator i magister- och masterutbildning i utbildningsvetenskap. Föreläsare och examinator inom lärarutbildningarna. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Anders Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller