Foto av Andrea Iossa
Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20112023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Arbetsrätt och arbetsmarknadens relationer
  • Arbetsrätt teori och metodologi
  • EU rätt och arbetskraftsmobilitet
  • Internationella arbetsrättigheter
  • Rättsgeografi

Min forskning fokuserar i huvudsak på samspelet mellan arbetsrättsliga frågor och relationerna mellan arbetsmarknadens parter (så kallad ”industrial relations”). Jag doktorerade 2017 vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet med en avhandling som bygger på en undersökning av den arbetsrättsliga regleringen av kollektivavtal i skärningspunkten mellan nationell och EU rätt.

Avhandlingen omfattar en analys av arbetsrättsteori, en jämförelse mellan den italienska och den svenska arbetsrättsliga ramverk och en analys av kollektivavtalens reglering i förhållande till det EU rättsliga ramverket om fri rörlighet för tjänster och företag.

Mellan 2019 och 2021 har jag utfört ett forskningsprojekt om gränsöverskridande social dumpning inom logistik- och transportsektorn i EU. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Projektet består av en rättsgeografiskt och rättssociologisk analys av regleringen av arbetsvillkor inom logistik- och transportsektor på EU:s inre marknad, och de strategier som fackförbund använder sig på EU nivå för att motverka social dumpning.

Pågående forskning

Mitt nuvarande forskningsintresse rör arbetsrättens funktion och reglering bortom den nationella dimensionen. Särskilt fokuserar jag på arbetsvillkoren för gränsöverskridande arbetstagare och på konstruktionen av transnationella arbetsmarknader, samt på den arbetsrättsliga reglering av ”supply chains”.

Nätverk och forskarmiljöer

Arbetsrättsliga nätverket, nationellt nätverk

Norma Research Programme, forskningsmiljö vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Moving Labour Collective, internationellt nätverk av progressiva och radikala arbetsrätt jurister.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Andrea Iossa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller