Foto av Anette Emilson

Anette Emilson

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  20062023

  Forskningsoutput per år

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Min forskning handlar främst värden och värdepedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Jag har särskilt studerat barns inflytande, delaktighet och tillhörighet, men även disciplin och genus. Vidare rör min forskning dokumentation och bedömning i förskolan.

  Min undervisning anknyter till min forskning och handlar om barns fostran, samspel och kommunikationen mellan lärare och barn. Andra undervisningsområden är barns perspektiv respektive barnperspektiv och relationen mellan livsvärld och system.

  Jag har ett etablerat samarbete med forskare från de nordiska länderna, och har bedrivit flera praktiknära projekt i en nordisk kontext. 

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Anette Emilson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller