Anette Gjörloff Wingren

Professor

  Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
  1993 …2024

  Forskningsoutput per år

  Personlig profil

  Forskning

  Kolorektalcancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen och prognosen för metastaserande kolorektalcancer är dålig. Vanliga cellodlingsmetoder idag utgörs av s.k. monolager odlingarna i 2D, vilka inte tillräckligt bra representerar interaktionerna in vivo mellan kolorektalcancer celler och andra beståndsdelar i cellernas 3D miljö. Extracellular matrix (ECM) omfattar celltyper såsom immunceller, cancerassocierade fibroblaster and andra stroma celler. Utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel hindras just nu av dålig prediktionsäkerhet i de existerande prekliniska djurmodellerna, vilket kan leda till att utvecklingen av lovande läkemedelskandidater under klinisk prövning misslyckas. Det är därför nödvändigt att utveckla fysiologiskt relevanta modeller, som ger representativa resultat.

  Även ECM spelar en viktig roll för 3D-odlade celler, och kan öka likheterna med in vivo förhållanden, dvs cellmorfologi, cellpolaritet, protein-, biomarkör- och genuttryck. Lamininer i ECM är inblandade i många steg i cancerutvecklingen och uttrycket av laminingener har visat sig ha prognostiskt värde vid olika typer av cancerformer, även för kolorektalcancer. Lamininer och rekombinant silke, BioSilk används för att bygga upp och utveckla optimerade protokoll för att utvärdera komplexa 3D modeller av kolorektalcancer.

  Vi jämför BioSilk-odlade kolorektalkulturer i 3D med 2D-kulturer, både med och utan biolaminin. Till dessa odlingar kan supportceller tillsättas och resultatet utvärderas. Två företag inom life science kommer att tillsammans med totalt fyra akademiska grupper genomföra projektet med sin samlade expertis genom att utveckla protokoll, utföra avancerade kolorektalcancer cellodlingar och använda nya behandlingsmetoder på dessa.

  Resultaten kommer att kommuniceras och spridas till forskargrupper, företag, studenter, läkare och samhället. Resultaten i studien kommer att ge värdefulla verktyg för andra forskargrupper som odlar cancerceller samt för kliniker och företag som utvecklar läkemedel, då vi avser att modellen ska kunna erbjudas och användas av andra aktörer.

  Undervisning

  Immunologi, vetenskapligt skrivande, handledning av examensarbeten.

  Samverkan

  Samarbetspartners:

  • Zdenka Prgomet - Malmö Universitet
  • Jenny Persson - Umeå Universitet
  • My Hedhammar - KTH och Spiber AB
  • Malin Kele - BioLamina
  • https://www.revert-project.eu/

  Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

  2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

  Utbildning / akademisk kvalifikation

  Fil. Dr., Nästa generation av cancermodeller för ökad prediktivitet i läkemedelsutveckling – 3D kolorektalcellskulturer med tillväxtfrämjande silke, Malmö University

  2023-okt.-012026-dec.-31

  Tilldelningsdatum: 2023-juli-01

  Externa befattningar

  Professor, Malmö University

  2005-sep.-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)
  • Naturvetenskap (1)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen där Anette Gjörloff Wingren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

  Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller